Qui som

L’Associació catalana en pro de la justicia

És una entitat sense afany de lucre que aplega els Jutges Titulars, Substituts i Exjutges de Pau. Catalunya és el seu principal àmbit i extensió.

L’Associació va ser creada l’any 1987, essent la primera d’aquest tipus de tot l’Estat espanyol. Compta amb prop de 600 socis, tot i que les activitats que organitza van dirigides a tots els jutges i jutgesses de pau de Catalunya.

Els seus fins:

  • Fer propostes per a la millor organització de la Justícia, així com potenciar la formació legal dels seus socis amb tota mena de cursos i conferències.
  • Organitzar Trobades de Jutges de Pau a diferents indrets de Catalunya per fomentar els vincles d’amistat i de companyonia entre tots els jutges.
  • Informar els associats sobre les qüestions legals i tècniques que puguin ser-los d’interès.
  • Fomentar el diàleg amb d’altres Institucions i Associacions, potenciant les relacions institucionals a diversos nivells, tant judicials com governamentals i polítics.

Organització

L’Associació està estructurada en el següents òrgans:

Junta Directiva: es reuneix mensualment i decideix sobre el dia a dia de l’Associació.

La Junta Directiva nomenarà delegats per a una o diverses comarques d’acord amb la implantació de l’Associació.

Els delegats comarcals seran l’enllaç entre la Junta Directiva i els Associats i s’encarregaran de promoure nous socis, difondre les activitats de l’Associació en el territori i aportar a la Junta Directiva la problemàtica i necessitats especifiques.
Assemblea General de socis: en caràcter ordinari, es reuneix un cop l’any per debatre i aprovar aspectes bàsics de funcionament de l’Associació.

En els diferents òrgans es busca una representativitat de tot el territori català.

Composició de l’actual Junta Directiva.

El passat 27 de març de 2021, va tenir lloc la celebració de l’Assemblea General de socis que se celebra anualment amb caràcter ordinari.
A la mateixa va ser proclamada per unanimitat la següent estructura, d’acord amb els estatuts vigents :

Junta Directiva

President: Francesc Xavier Ten i Figueras, jutge de Calella
Vicepresident 1r: Antonio Gilart Narcís, jutge d’Alpicat.
Vicepresident 2n: José Fernando Rico Castaño, jutge de L’Aldea.
Secretaria General: Francesca Terron Collado, jutgessa de Salt.
Tresorer: Ramon Esmarats Icart, jutge de Tona.
Vocal 1r: Miquel Miret Montané, jutge de Camarasa.
Vocal 2n: Xavier Da Pena Postius, jutge de Malla.
Vocal 3r: Carme Vives Relats, jutgessa de Altafulla.
Vocal 4t: Margarida Bou Pons, jutgessa de Cassà de la Selva.

Es va nomenar president honorari, per aclamació, a l’Assemblea General Ordinària de 15 d’Abril de 2.002 al senyor Joan León i Alcàcer.

Publicacions

Butlletí Justícia de Pau: Aquest butlletí, que recull tot tipus d’informació d’interès pel col·lectiu de jutges de pau, es publica amb una periodicitat trimestral. És una eina que pretén difondre informació i fomentar la comunicació entre els jutges de pau.

Cursos monogràfics formatius editats per l’Associació:
Manual de formació bàsica per a jutges de pau
Formularis per a jutges de pau
Curs d’auxili jurisdiccional
Nova LEC i Registre Civil. Aspectes pràctics
Curs de judici de faltes
Registre Civil i actes de comunicació
Trobades de Jutges de Pau de Catalunya:
Des de l’any 1987 s’han celebrat un total de deu trobades:
Montserrat (1988)
Ripoll (1990)
Cervera (1991)
Montblanc (1993)
Manresa (1994)
Granollers (1996)
Calella (1998)
Barcelona (1999)
Barcelona (2003)
Barcelona (2005)

Fins al 2005 aquestes trobades que es feien cada dos o tres anys, eren organitzades pel Departament de Justícia.

A partir d’aquella data l’Associació fa un acte institucional cada any a una demarcació diferent.

Des de el 2004 fins al 2015 es feien sota el títol Lliurament de Distincions de l’ACPJ i a partir d’aquesta data es fan amb la denominació de Dia de la Justícia de Pau a Catalunya.

En edicions anteriors l’acte de lliurament s’han celebrat a: Mollerussa (Plà d’Urgell) 2023; Seva (Osona) 2022;Cambrils (Baix Camp) 2021; Calonge (Baix Empordà) 2019; Lleida (Segrià) 2018; Calella (Maresme) 2017; L’Ampolla (Baix Ebre) 2016; Calonge (Baix Empordà) 2015; Sitges (Garraf) 2014; Tàrrega ((L’Urgell) 2013; L’Aldea (Baix Ebre), 2012; Caldes de Malavella (La Selva) 2011; Torelló (Osona), 2010; L’Aldea (Baix Ebre), 2009; Tarragona ciutat (2008); Alpicat (Segrià) el 2007, Sant Hilari Sacalm (La Selva), el 2006; i Calella (Maresme), el 2005 i 2004.

Varen ser presidides

2004 : Josep Basart, alcalde de Calella

2005 : Joan Turró, secretari general Departament de Justícia.

2006: Joan Xandri, alcalde de Sant Hilari Sacalm

2007 : Montserrat Tura, consellera de Justícia.

2008: Àngels Vivas, secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia.

2009: Josep Lluís Carod, vicepresident del Govern de la Generalitat.

2010: Isidor García, director general de Relacions amb l’Administració de Justícia.

2011: Robert Fauria, president del Consell Comarcal de la Selva.

2012: Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya.

2013: Germà Gordó, conseller de Justícia.

2014 : Germà Gordó, conseller de Justícia.

2015 : Germà Gordó, conseller de Justícia.

2016 : Carles Mundó, conseller de Justícia.

2017 : Carles Mundó, conseller de Justícia.

2018 : Ester Capella, consellera de Justícia.

2019 : Joan Domènec Abad, secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia.

2021 : Eusebi Campdepadrós i Pucurull, secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia.

2022: Bàrbara Minoves Corominas, direct6ora serveis territorials de justícia a la Catalunya Central.

2023: Gemma Ubasart i Gonzélez, Consellera de Justícia.

L’Associació a més fa una sèrie de trobades d’àmbit comarcal o supra-comarcal, que podeu trobar a la nostra web.

Aquests actes són molt valorats pels jutges de pau, ja que són un espai de trobada, de companyonia i de festa per tots els participants.