Galeria de presidents

ILTRE. SR. JOAN LEÓN i ALCÀCER

Promotor i soci fundador de la nostra Associació. Fou el primer president de l’ACPJ des del 31 de març de  l’any 1987 fins el dia 15 d’Abril de 2.002, data en que va ser nomenat president honorari de la mateixa.

Durant vint anys (1.982-2.002) va ser el jutge titular de la vila de La Roca del Vallès.

L’any 2004, primera edició de les Distincions de l’ACPJ se li va concedir la Placa d’Or al Mèrit.

El 24 de Juny de 2.006, li fou concedida pel Ministeri de Justícia la medalla de bronze del mèrit a la justícia de l’ordre de San Raimon de Penyafort.

Va morir el dia 21 de febrer de 2014.

 

IL·LM. SR. FRANCESC XAVIER TEN i FIGUERAS

Jutge de la Ciutat de Calella des de 1.989.
 
Al 1.995 entra a formar part de la junta directiva com a vocal primer. Desprès d’assumir les vice-presidències segona i primera es proclamat  president de l’Associació a l’assemblea general el dia 15 d’abril de 2002 i reelegit el 29 d’abril de 2005, 21 de març de 2009, 23 de març de 2013, 25 de març de 2017 i 27 de març de 2021.
 
Vocal de l’Observatori Català de la Justícia -anteriorment denominat Consell de Justícia de Catalunya- des de la seva creació, el 16 d’abril de 2002.

A títol personal està en possessió de les següents distincions:

Departament de Justícia

Medalla d’honor de la Generalitat de Catalunya per serveis excepcionals a la Justícia. (2015).

Ministeri de Justícia

Creu Distingida de l’ordre de Sant Raimon de Penyafort. (2006).

Creu senzilla de l’ordre de Sant Raimon de Penyafort. (1.995).