Benvinguda
Qui som
Estatuts
Reglament
Butlletins
Bibliografia
Informació de jutjats
Espai del soci
Galeria de presidents
Fes-te'n soci!
Contacte
 
 
 Accés socis
Usuari
Contrasenya
 
 
 
Notícies Destacats
AFECTACIÓ ACTIVACIÓ FASE III ALS JUTJATS DE PAU

Els jutjats catalans ja treballen des d’aquest dimarts amb el 100 % de la plantilla disponible arran de l’entrada en vigor de la fase 3 de desconfinament a l’Administració de justícia. La plantilla dels jutjats és d’uns 7.500 treballadors, entre gestors, tramitadors, auxilis judicials i metges forenses. Fins ara, durant la segona fase, hi treballaven uns 4.900 funcionaris; és a dir, el 65 % del personal. A l’iniciï del confinament va ser d’un 10 %.


Adjuntem Nota informativa de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia.

> 09/06/2020


INICI FASE 3 DESESCALADA ÀMBIT JUDICIAL

S'activa la fase 3 del Pla de desecalada per a l'Administració de Justícia davant el COVID-19 establert en l'annex II de l'Ordre JUS/394/2020, de 8 de maig, per la qual s'aprova l'Esquema de Seguretat Laboral i el Pla de Desescalada per a l'Administració de Justícia davant el COVID-19, amb efectes des del 9 de juny de 2020.

> 08/06/2020


PLA DE DESESCALADA ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

La Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics informa quant a l'horari i el permís per deure inexcusable durant la fase 1 del Pla de desescalada per a l'Administració de justícia aprovat per l'Ordre JUS/394/2020, de 8 de maig, que aprova l'Esquema de Seguretat Laboral i el Pla de desescalada per a l'Administració de justícia davant la COVID-19 :

> 11/05/2020


NOUS TERMINIS ALS REGISTRES CIVILS PER A MATRIMONIS I NAIXEMENTS

El BOE núm. 119, de 29 d'abril de 2020, ha publicat el Reial decret llei 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de justícia, en el qual s'estableixen una sèrie de novetats en matèria de registres civils.


D'acord amb la disposició addicional primera, a partir d'avui s'amplien els terminis en els tràmits següents:

• Expedients d'autorització per contraure matrimoni
Per als expedients amb resolució estimatòria i els expedients en què no hagi transcorregut el termini d'un any des de la publicació d'edictes, de la seva dispensa o de les diligències substitutòries que preveu l'article 248 del Reglament del Registre Civil, es concedeix un termini d'un any per a la celebració del matrimoni, a comptar des de la finalització de l'estat d’alarma.

• Inscripcions de naixements electròniques des dels centres sanitaris
Durant la vigència de l'estat d'alarma i fins a tres mesos després de la seva finalització, s'ampliarà a cinc dies naturals el termini de 72 hores que l'article 46.1 de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil estableix perquè la direcció d'hospitals, clíniques i establiments sanitaris comuniquin a l'oficina de registre civil que correspongui cadascun dels naixements que hagin tingut lloc al centre sanitari.

> 29/04/2020


ESPAI PRIVAT DEL SOCI


MANIFEST REGISTRE CIVIL MARÇ 2020


BUTLLETÍ NÚM. 110 i 111


 
 
Departament de justícia Generalitat Diccionari Jurídic Català
   

ASSOCIACIÓ CATALANA EN PRO JUSTICIA - NIF G58358698
C/ SANT JAUME, EDIFICI PARKINSOL 388-L 08370 CALELLA - BARCELONA. - acpj@acpj.cat - Tel. 937697991

  • Inscrita amb el número 8915 al Registre d’Associacion de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
  • Inscrita amb el número 262 al Registre de grups d’interès de la Generalitat de Catalunya.
  • Inscrita amb el número 17020 al Registre de grups d’interès del Parlament de  Catalunya.