Benvinguda
Qui som
Estatuts
Reglament
Butlletins
Bibliografia
Informació de jutjats
Espai del soci
Galeria de presidents
Fes-te'n soci!
Contacte
 
 
 Accés socis
Usuari
Contrasenya
 
 
 
Notícies Destacats
NOTA INFORMATIVA

Amb la publicació al B.O.E de la dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i de convocatòria d’eleccions, decau el projecte de llei d’eficiència organitzativa del servei públic de justícia.


Aquesta Associació sempre s’ha posicionat en contra de la supressió dels jutges de pau com a membres del Poder Judicial que exerceixen funcions judicials i defensa la competència en matèria de justícia de pau i de proximitat que l’article 108 del Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya,

L’'Associació Catalana en pro de la Justícia es compromet a fer arribar la seva veu en nom del col•lectiu que representa, els jutges i jutgesses de pau del nostre país, per a defensar els interessos d'aquests, amb la finalitat que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya no deixin de tenir una justícia de proximitat i de pau, un servei públic i un dret reconegut a l'Estatut de Catalunya.

Volem deixar ben clar, que només són jutges de pau els que són membres del poder judicial i exerceixen funcions pròpies d’aquests, és a dir, funcions jurisdiccionals.
Estarem amatents per a defensar una justícia de pau amb més competències, per a donar resposta efectiva als reptes que demanda la nostra societat.

Calella, 30 de maig de 2023

> 30/05/2023


ACCÉS EDIFICIS JUDICIALS

A la sessió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 15 de febrer de 2023, s’ha après l’acord de concretar els supòsits en que no serà necessària la cita prèvia per el accés als edificis judicials.

 

Podeu obtenir més informació al punt 21 del document adjunt.

> 13/03/2023


El Govern atorga el Premi Justícia 2022 a l'Associació Catalana en Pro de la Justícia

El Govern distingeix l’Associació Catalana en Pro de la Justícia amb el Premi Justícia 2022, la més alta distinció que atorga la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit.

El Departament de Justícia, Drets i Memòria justifica el reconeixement del jutge de pau, una figura que representa la justícia de proximitat i que, com a mediador, fa efectiva la conciliació i permet que moltes vegades no s’hagi d’arribar als jutjats, la qual cosa contribueix a descongestionar l’Administració de justícia. La distinció respon també a l’aposta per la mediació i la resolució alternativa de conflictes de la conselleria.

El Decret de concessió del Premi destaca que els jutjats de pau són una peça clau per al desenvolupament de la justícia social i de proximitat a Catalunya.

El premi serà lliurat pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, dilluns 23 de gener, al Palau de la Generalitat. A banda, també es lliuren diverses distincions a professionals pel seus serveis a la justícia.

> 03/01/2023


DIES INHABILS NADAL. NOVA REGULACIÓ

El B.O.E número 307 de 23 de desembre de 2002, publica la Llei Orgànica 14/2022, de 22 de desembre, de transposició de directives europees i altres disposicions per a l'adaptació de la legislació penal a l'ordenament de la Unió Europea, i reforma dels delictes contra la integritat moral, desordres públics i contraban d'armes de doble ús.

Per ser d’especial interès pels jutjats de pau :


Disposició final segona. Modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil. Es modifica l'apartat 2 de l'article 130 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, que queda redactat de la manera següent:

> 27/12/2022


ESPAI PRIVAT DEL SOCI


ARTICLES EXCLUSIUS PER A SOCIS


 
 
Departament de justícia Generalitat Diccionari Jurídic Català
   

ASSOCIACIÓ CATALANA EN PRO JUSTICIA - NIF G58358698
C/SANT JAUME EDIFICI PARKINSOL 338-368 Local 13A 08370 CALELLA - BARCELONA. - acpj@acpj.cat - Tel. 937697991

  • Inscrita amb el número 8915 al Registre d’Associacion de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
  • Inscrita amb el número 262 al Registre de grups d’interès de la Generalitat de Catalunya.
  • Inscrita amb el número 17020 al Registre de grups d’interès del Parlament de  Catalunya.