Benvinguda
Qui som
Estatuts
Reglament
Butlletins
Bibliografia
Informació de jutjats
Espai del soci
Galeria de presidents
Fes-te'n soci!
Contacte
 
 
 Accés socis
Usuari
Contrasenya
 
 
 
Notícies Destacats
NOTA INFORMATIVA REGISTRES CIVILS DE JUTJATS DE PAU

Us annexem la nota informativa de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia relativa a la modalitat de prestació dels serveis essencials en matèria de Registre Civil als jutjats de pau.

La nota informativa estableix com a principi general, d’acord amb les Resolucions del Ministeri de Justícia, de dates 14, 23 i 30 de març, que tot el personal al servei de la Justícia de Pau ha de prestar els seus serveis en règim de disponibilitat amb localització permanent i desplaçament immediat, quan siguin cridats per atendre algun dels serveis essencials previstos per la Instrucció 1/2020, de 15 de març.

> 02/04/2020


MESURES EXCEPCIONALS EN MATÈRIA MORTUÒRIA. LLICÈNCIES D'ENTERRAMENT.


El Butlletí Oficial del Estat núm. 79 de 22 de març, publica l’Ordre SND / 272/2020, de 21 de març, per la qual s'estableixen mesures excepcionals per expedir la llicència d'enterrament i la destinació final dels cadàvers davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

1. La inscripció en el Registre Civil i la posterior expedició de la llicència d'enterrament podran realitzar-se per l'autoritat competent sense que hagin de transcórrer al menys vint-i-quatre hores des de la defunció.

2. Així mateix, l'enterrament, incineració o donació a la ciència del cadàver, podran realitzar-se sense haver d'esperar que es compleixin vint-i-quatre hores des de la defunció, sempre que aquest fet no sigui contrari a la voluntat del difunt o la dels seus hereus .

Entrada en vigor i vigència.

Aquesta ordre entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat», i mantindrà la seva vigència fins a la finalització de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, el que inclou les seves possibles pròrrogues.

> 23/03/2020


NOTA INFORMATIVA REGISTRES CIVILS DE JUTJATS DE PAU

En relació a la segona nota d’aclariment dictada pel Secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia de 18 de març que adjuntem, l’Associació Catalana en pro de la Justícia informa en el sentit de que :

 

• En els Registres Civils dels jutjats de pau hi prestarà serveis un funcionari de qualsevol cos, en règim de presencialitat perquè gestioni les actuacions del Registre Civil establertes a la instrucció 1/20, de 15 de març :

 Expedició de llicències d’enterrament
 Matrimonis en risc de mort (article 52 del codi civil)
 Inscripcions de naixement en termini peremptori

La resta de funcionaris que no estiguin en règim de presencialitat ho seran en règim de disponibilitat i hauran d’estar permanentment localitzables durant tota la jornada laboral i hauran de desplaçar-se amb caràcter immediat a les instal•lacions judicials a requeriment del seu cap.

 

> 19/03/2020


EL GOVERN GARANTEIX EL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS ESSENCIALS DELS JUTJATS

El Govern ha aprovat una instrucció per garantir el funcionament dels jutjats, les fiscalies i l’Institut de medicina legal i ciències forenses de Catalunya (IMLC). El text assegura el compliment de les actuacions judicials considerades essencials, que són totes aquelles que de no practicar-se podrien causar un perjudici irreparable.

 

> 16/03/2020


ESPAI PRIVAT DEL SOCI


PREMI JUSTÍCIA 2019
Premi Justícia 2019


MANIFEST REGISTRE CIVIL MARÇ 2020


 
 
Departament de justícia Generalitat Diccionari Jurídic Català
   

ASSOCIACIÓ CATALANA EN PRO JUSTICIA - NIF G58358698
C/ SANT JAUME, EDIFICI PARKINSOL 388-L 08370 CALELLA - BARCELONA. - acpj@acpj.cat - Tel. 937697991

  • Inscrita amb el número 8915 al Registre d’Associacion de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
  • Inscrita amb el número 262 al Registre de grups d’interès de la Generalitat de Catalunya.
  • Inscrita amb el número 17020 al Registre de grups d’interès del Parlament de  Catalunya.