Benvinguda
Qui som
Estatuts
Reglament
Butlletins
Bibliografia
Informació de jutjats
Espai del soci
Galeria de presidents
Fes-te'n soci!
Contacte
 
 
 Accés socis
Usuari
Contrasenya
 
 
 
Notícies Destacats
NOTA INFORMATIVA SOBRE INICI FASE 2 DESESCALADA ÀMBIT JUDICIAL

L'Ordre JUS/430/2020, de 22 de maig, per la qual s'activa la Fase 2 del Pla de desescalada per a l'Administració de justícia davant la COVID-19, no estableix la dotació d'efectius que s'han d'incorporar als jutjats de pau. Per això, i a fi de compatibilitzar l'adequada prestació del servei amb les mesures de seguretat laboral previstes en l'Annex I de l'Ordre JUS/394/2020, de 8 de maig, que aprova l'Esquema de Seguretat Laboral i el Pla de desescalada per a l'Administració de justícia davant la COVID-19, les dotacions d'efectius seran d'un funcionari, d'acord amb l'Annex de la Resolució del Ministre de Justícia, de 13 d’abril, per la qual s'adapta la prestació del servei públic de Justícia al Reial Decret 487/2020, de 10 d'abril. Aquesta dotació es pot ampliar amb els funcionaris necessaris per mantenir al dia la pràctica i inscripció de les actuacions declarades essencials, tenint en compte les que puguin dur a terme en règim de teletreball els funcionaris que disposen de mitjans i hi han accedit voluntàriament.


Per aquest motiu, la ciutadania es pot adreçar als jutjats de pau a fer les mateixes gestions que podia fer fins ara, serveis essencials en matèria de registre civil, fins al restabliment total dels serveis que es presten i que estan previstos a partir del dia 4 de juny.

Agrupacions de secretaries de jutjats de pau
En les agrupacions de secretaries de jutjats de pau, el servei es prestarà mitjançant el règim general de disponibilitat, i la presencialitat del personal assignat només es podrà exigir en cas que hi hagués alguna actuació declarada essencial en l'apartat 6 de la Instrucció 1/2020, de 15 de març, de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia, i sempre que estigui justificada per part de l'òrgan que exhorta.

Adjuntem nota informativa

> 27/05/2020


PROGRAMA FORMACIÓ PER A JUTGES I JUTGESSES DE PAU 2020

El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) publica el programa d'activitats formatives per al col•lectiu de jutges i jutgesses de pau per a aquest any 2020.


Les persones interessades en els cursos han de fer la inscripció en línia.

El termini per tramitar-la finalitza el dia 12 de juny de 2020.

Recordem que el Curs inicial (39/81/1/2020) només el poden realitzar els jutges i les jutgesses de pau de nova incorporació que han estat nomenats/des a partir de l’any 2019.

Per altra banda, sobre el curs sobre l’actualització legislativa del Registre Civil, sols podeu realitzar el programat per a la vostra demarcació territorial del lloc de treball.

Un cop feta la inscripció rebreu un correu electrònic amb la confirmació de la petició dels cursos seleccionats.

> 25/05/2020


PLA DE DESESCALADA ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

La Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics informa quant a l'horari i el permís per deure inexcusable durant la fase 1 del Pla de desescalada per a l'Administració de justícia aprovat per l'Ordre JUS/394/2020, de 8 de maig, que aprova l'Esquema de Seguretat Laboral i el Pla de desescalada per a l'Administració de justícia davant la COVID-19 :

> 11/05/2020


NOUS TERMINIS ALS REGISTRES CIVILS PER A MATRIMONIS I NAIXEMENTS

El BOE núm. 119, de 29 d'abril de 2020, ha publicat el Reial decret llei 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de justícia, en el qual s'estableixen una sèrie de novetats en matèria de registres civils.


D'acord amb la disposició addicional primera, a partir d'avui s'amplien els terminis en els tràmits següents:

• Expedients d'autorització per contraure matrimoni
Per als expedients amb resolució estimatòria i els expedients en què no hagi transcorregut el termini d'un any des de la publicació d'edictes, de la seva dispensa o de les diligències substitutòries que preveu l'article 248 del Reglament del Registre Civil, es concedeix un termini d'un any per a la celebració del matrimoni, a comptar des de la finalització de l'estat d’alarma.

• Inscripcions de naixements electròniques des dels centres sanitaris
Durant la vigència de l'estat d'alarma i fins a tres mesos després de la seva finalització, s'ampliarà a cinc dies naturals el termini de 72 hores que l'article 46.1 de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil estableix perquè la direcció d'hospitals, clíniques i establiments sanitaris comuniquin a l'oficina de registre civil que correspongui cadascun dels naixements que hagin tingut lloc al centre sanitari.

> 29/04/2020


ESPAI PRIVAT DEL SOCI


PREMI JUSTÍCIA 2019
Premi Justícia 2019


MANIFEST REGISTRE CIVIL MARÇ 2020


 
 
Departament de justícia Generalitat Diccionari Jurídic Català
   

ASSOCIACIÓ CATALANA EN PRO JUSTICIA - NIF G58358698
C/ SANT JAUME, EDIFICI PARKINSOL 388-L 08370 CALELLA - BARCELONA. - acpj@acpj.cat - Tel. 937697991

  • Inscrita amb el número 8915 al Registre d’Associacion de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
  • Inscrita amb el número 262 al Registre de grups d’interès de la Generalitat de Catalunya.
  • Inscrita amb el número 17020 al Registre de grups d’interès del Parlament de  Catalunya.